Untitled Document

ABOUT US

Prelude ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้ กลุ่มบริษัท B.C.F ที่มีความชำนาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์มากว่า 40 ปี เกิดขึ้นภายใต้ คอนเซปว่า trend design by prelude ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เฟอร์นิเจอร์ ที่ชื่นชอบความเป็นไลฟ์สไตล์ ความทันสมัย ได้เป็นอย่างดี โดยผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกับ sure furniture ซึ่งสามารถไว้วางใจได้ถึง คุณภาพ ที่คงทนแข็งแรง คุ้มค่าต่อการใช้งาน และอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISO9001:2008